הליכי חדלות פרעון (פירוקים ופשיטת רגל)

משרדנו בעל מומחיות מיוחדת בניהול הליכי פירוק ופשיטת רגל של חברות ואנשים פרטיים, לרבות ייצוג כל סוגי הנושים במסגרת הליכי חדלות הפירעון. כמו כן למשרדנו מומחיות מיוחדת בתחום היערכות גופים עסקיים מבעוד מועד למצבי חדלות פירעון הן במסגרת יחסים מול נושים שונים ברמות נשיה שונות והן בהיבט של היערכות מול חייבים.