עסקאות בינלאומיות

המשרד  מעורב בעסקאות בינלאומיות שונות במגוון תחומים, בין היתר מטפל  בייצוג קבוצות משקעים בנדל"ן בחו"ל (גיאורגיה, רומניה וארה"ב). במסגרת זו מטפל המשרד בעסקות בנייה בחו"ל בהיקפים ניכרים וכן בחברות בינלאומיות, המנהלות עסקים במגוון רחב של תחומי פעילות ברחבי העולם ובישראל. למשרדנו גם התמחות וניסיון רב בייצוג נציגויות בישראל של חברות בינלאומיות.