קניין רוחני

משרדנו עוסק בתחום הקניין הרוחני לרבות ניהול הליכים לרישום סימני מסחר ומדגמים ואף טיפול בהליכי התנגדויות לרישום סימני מסחר ומדגמים בפני רשם סימני המסחר ובבתי המשפט השונים. במסגרת הליכים אלה זכה משרדנו בהישגים נכבדים והחלטות שניתנו בתחום זה על-ידי רשם סימני המסחר לטובת לקוחות משרדנו משמשות כאסמכתאות בהליכים רבים בתחום זה.

בנוסף, עוסק משרדנו בהגנה על זכויות יוצרים מסוגים שונים ואף הגיש תביעות ובקשות לצווי מניעה להגנת זכויות יוצרים של יוצרים שונים בתחומים שונים וזכה להצלחות אשר הביאו להפסקת הפגיעה בזכויות היוצרים ואף הביאו ללקוחות משרדנו סכומי פיצוי נכבדים ביותר.