ראינו לנכון להביא לידיעתכם עדכון שבוצע לאחרונה בתקנות סדר הדין האזרחי המאפשר לנהל תביעות פינוי של נכסים מושכרים באופן יעיל ומהיר:

האמור להלן אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי והינו ברמת ידע כללי בלבד.

  1. ביום 16.12.08 התקבל תיקון מס' 2 לתקנות סדר הדין האזרחי בעניין הגשת תביעה לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר חל עליו (להלן:"התיקון").
  2. תכלית התיקון היא קיצור משמעותי של ההליכים הנדרשים לקבלת צו שיפוטי לפינוי מושכר.
  3. על פי התיקון תובע רשאי להגיש תביעה שתוכתר בכותרת "תביעה לפינוי מושכר". התביעה תכיל את כל הראיות להצדקתה, לרבות תצהירי עדות ראשית וכל ראיה אחרת. הנתבע חייב להגיש את הגנתו בתוך 30 יום ממועד קבלת התביעה לידיו.
  4. על פי התיקון, בית המשפט יקיים דיון לגופו של עניין בתביעת הפינוי בתוך 30 יום לאחר הגשת כתב הגנה כאשר כל הטענות וחומר הראיות מונחים בפניו והוא מוסמך ליתן פסק דין באותו מעמד.
  5. למעשה, משמעות התיקון הוא כי צו פינוי עשוי להינתן בתוך כ – 60 יום ממועד הגשת התביעה.
  6. יודגש כי אין לכרוך בתביעות מסוג זה תביעות כספיות אשר נלוות בדרך כלל לפינוי מושכר ואלו יכולות להתדיין בתביעות נפרדות. הנתבע ב"תביעת פינוי מושכר" אינו רשאי להגיש תביעה שכנגד ואינו רשאי להגיש הודעת צד ג'.
  7. נראה כי המחוקק רצה להוציא מידי השוכר את הכח לנהל דיון משפטי על זכויותיו ו/או חובותיו כאשר הוא אוחז בנכס כ"בן ערובה". המחוקק מבהיר כי על השוכר לפנות את הנכס ולהמשיך ולנהל את תביעותיו הכספיות, ככל שישנן, במסגרת תביעה נפרדת.
  8. אמנם, ברוב המקרים ידרוש הדבר מבעל הנכס פיצול של תביעותיו (כאשר היתר לפיצול מוענק כבר בתיקון עצמו): תביעה לפינוי מושכר ותביעה נפרדת בכל הנוגע לנזקים, חובות כספיים, הפרת חוזה וכיוצ"ב. אולם, אם ייושם התיקון כהלכה הרי שהוא מעניק למשכיר כח רב לפנות את השוכר המפר מהמושכר בתוך כ- 60 יום ממועד הגשת תביעת הפינוי.
  9. לרשותכם בכל עת.
  10. הבהרה: למען הסר ספק הודעת עדכון זו הינה כללית ולא מהווה תחליף ליעוץ משפטי. בכל מקרה יש לקבל יעוץ משפטי על בסיס עובדות המקרה המיוחד ואין להסתמך על הודעת עדכון זו ביישום פעולות משפטיות.