משרד DLR יצג את חברת מגדלי הרביירה אשקלון בע"מ, חברה יזמית, במסגרת תביעת דיירים

משרדנו יצג את חברת מגדלי הרביירה אשקלון בע"מ, חברה יזמית במסגרת תביעת דיירים שביקשו לנכס שטחים בפרויקט אשר הוצאו מן השטח המשותף.

משרדנו יצג במסגרת הליך משפטי בבית המשפט המחוזי תל אביב – יפו במסגרתו ביקשו דיירים, רוכשי דירות בפרויקט, להגדיר שטחים בפרויקט כשטח משותף.

השטחים ששימשו כספא, מכון כושר, בריכה וקפיטריה, נוהלו על ידי חברת הניהול של הפרויקט ושימשו את כלל הדיירים בפרויקט. בנוסף, חברת הניהול הציעה מנויים חיצוניים לציבור הרחב כך שרוכשי המנויים יוכלו גם הם לעשות שימוש במתקנים.

הדיירים טענו כי היה אסור לחברת הניהול להציע מנויים חיצוניים מפאת שהדיירים משלמים דמי ניהול אשר מזכים אותם בבלעדיות השימוש במתקנים שלראייתם היה שטח משותף.

DLR אשר ייצג את החברה היזמית הצליחו להוכיח כי הספא, מכון הכושר, הבריכה והקפיטריה היו למעשה "דירה" המהווה יחידה נפרדת אשר אינה חלק מן הרכוש המשותף של הבית המשותף ואף כי שטחים אלו בעלי אופי עסקי נפרד.

כך, באמצעות תכנון משפטי מקדים וחדשנות משפטית, הצליח משרדנו להביא לדחיית תביעת הדיירים.

לקריאה נוספת, עיינו בפס"ד ת.א. 23019-04-14 רוזמן ואח' נ' אשקלון בע"מ ואח' אשר פורסם בנבו ביום 7.7.2019.