משרד DLR יצג בהליך משפטי לביטול פסק בוררות שניתן על-ידי מוסד הבוררות של הבורסה ליהלומים

DLR יצג במסגרת הליך משפטי בבית המשפט המחוזי לביטול פסק בוררות שניתן על-ידי מוסד הבוררות של בורסת היהלומים הישראלית. במסגרת פסק דינו של בית המשפט, לאחר ששמע את עדויות העדים וחקירתם הנגדית ביטל את פסק הבוררות.


משרדנו יצג יהלומן אשר ניהל הליך בוררות כנגד יהלומן אחר במסגרת המוסד לבוררות של הבורסה ליהלומים. לאחר שבמסגרת הליך הבוררות ניתן כנגד לקוח המשרד פסק בוררות, הגיש היהלומן ערעור לערכאת הערעור של מוסד הבוררות של הבורסה ליהלומים. הערעור נדחה. בשלב זה, לאחר דיון בסכסוך בשתי ערכאות בוררות, הגיע היהלומן למשרדנו על מנת לקבל טיפול משפטי. משרד דוד לונגו רזניק הגיש בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לביטול פסקי הבוררות שניתנו על-ידי מוסד הבוררות של הבורסה להילומים, הן פסק הבוררות בערעור והן פסק הבוררות בערכאה הראשונה. לאחר שהוגשו תגובות לבקשה ולאחר שהתקיים דיון במסגרתו נחקרו העדים על תצהיריהם, בוטלו פסקי הבוררות שניתנו על-ידי מוסד הבוררות של הבורסה ליהלומים עקב כשלים כבדים שנפלו בהליך הבוררות.

לקריאה נוספת, ראה הפרוטוקול ופסק הדין המצ"ב.