משרד DLR ייצג את חברת צאלים ניהול והחזקות בעסקה מורכבת למכירת מגרש לבנייה באשקלון, בהיקף של 20 מיליון ש"ח

משרד דוד, לונגו, רזניק ושות' ייצג את חברת צאלים ניהול והחזקות בעסקה מורכבת למכירת מגרש לבנייה באשקלון, בהיקף של 20 מיליון ש"ח.

לפני הייצוג בעסקה, משרד דוד, לונגו רזניק ושות' ייצג את חברת צאלים בהליכים משפטיים מורכבים בקשר עם המקרקעין הנ"ל שכללו, בין היתר, פינוי פולשים והליך בוררות ממושך.

מצוות המשרד, טיפלו בעסקה עו"ד יגאל לונגו ועו"ד נדב שושן.