משרד DLR יצגו את חברת רובין חברה קבלנית לבניין בע"מ בהליך משפטי הנוגע לפרויקט תמ"א 38/2 אותו ביצעה החברה.

משרדנו ייצג את חברת רובין חברה קבלנית לבניין בע"מ, בהליך משפטי במסגרתו נתבעה החברה על-ידי דיירי בניין אותו בנתה בטענה כי החניון האוטומטי אותו התקינה החברה בבניין איננו אוטומטי ובטיחותי וכי החברה הפרה את הסכם התמ"א.

בכתב התביעה שהגישו דיירי הבניין נטען כנגד חברת רובין כי מתקן החניה שהותקן על ידה, איננו אוטומטי וכי הינו מתקן לקוי ואיננו בטיחותי. דיירי הבניין תבעו את החלפת מתקן החניה ובנוסף תשלום פיצויים בסכום ניכר ביותר.

עניינו וייחודו של תיק זה הינו מתקני חניה רובוטיים אוטומטיים, שהינם מערכות אלקטרו מכניות מורכבות ומתוחכמות שהינן חדשות יחסית בישראל, כאשר לא מצויות בישראל חברות רבות המתמחות בהם. כך גם קיימים בישראל מהנדסים מועטים שהינם בעלי ידע ומומחיות מעמיקה במערכות אלה וטרם נצבר ניסיון מספק בהפעלתן ותחזוקתן. במסגרת פסק הדין ניתח בית המשפט את המצב המשפטי הנוגע למערכת ההסכמים שבין הצדדים אל מול מאפייני מתקן החניה האוטומטי שהותקן בבניין תוך שהוא נעזר בחוות דעת מומחים שהוגשו לו וחקירות נגדיות שנערכו למומחים אלה.

משרדנו יצג את חברת רובין בכל שלבי ההליך לרבות ניהול הליך ההוכחות בתיק אשר כלל חוות דעת מומחים בתחומי מומחיות ייחודיים כאמור. יצוין כי ייחודיות ההליך באה לידי ביטוי בשילוב מיוחד בין המישור המשפטי לבין המישור הטכני והמקצועי הנוגע למתקני החניה האוטומטיים בבנייני מגורים, הגדרתם, השימוש בהם ותחזוקתם. בהליך זה באה לידי ביטוי מומחיות המשרד והידע הרחב בדיסיפלינות מקצועיות וטכניות שהינם בנוסף לידע המשפטי, ואשר הכרחיים להצלחה בניהול הליך מעין זה.

בסופו של הליך, דחה בית המשפט את התביעה תוך שהוא מקבל את כל טענות חברת רובין כפי שנטענו על-ידי משרדנו במסגרת ההליך. במסגרת פסק הדין ולאחר שדחה כאמור מכל וכל את תביעת בעלי הדירות, חייב בית המשפט את התובעים בסכום שכ"ט והוצאות משפט בסכום גבוה במיוחד של כ – 117,000 ש"ח.

חברת רובין הינה חברת בניה ותיקה ביותר המתמחה בפרויקטי תמ"א 38/2, המנוהלת על-ידי מר יצחק רובין, יזם ואיש נדל"ן ותיק ורב מוניטין מזה עשרות שנים.

משרדנו מייצג זה שנים ובהצלחה רבה את חברת רובין בהליכים משפטיים שונים ובעסקאות להם החברה צד והנוגעים לפעילותה העסקית של החברה לרבות בנוגע לפרויקטי בניה, פרויקטים של התחדשות עירונית, סכסוכים עם קבלני משנה וכיוצ"ב.

לעיון בפסק הדין (ת.א. 55648-05-16) https://www.psakdin.co.il/Court/%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%97-%D7%A0-%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%95%D7%90%D7%97#.YJjUOLUzaUk