משרד DLR יצג גורמים פרטיים בהליך משפטי במסגרתו נתבעו לקוחות המשרד לסילוק יד משטח מקרקעין רחב ידיים במסגרת דירות גן בבניין מגורים בתל-אביב

משרדנו ייצג את גורמים פרטיים, בהליך משפטי במסגרתו הוגשה כנגד לקוחות המשרד תביעה לסילוק יד משטח מקרקעין רחב ידיים הצמוד לדירת הגן של הלקוחות.

בכתב התביעה שהגישו דיירי הבניין נטען כנגד לקוחות המשרד כי השטח המוחזק על-ידי הלקוחות הינו רכוש משותף שנפלש על-ידי הלקוחות. עוד טענו דיירי הבניין כי כתוצאה מהפלישה וכתוצאה משימוש בשטח, נגרמו נזקים לתקרת החניון שנבנה מתחת לשטח המקרקעין וכי לקוחות המשרד הם האחראים לנזקים. דיירי הבניין תבעו את סילוק ידם של לקוחות המשרד משטח המקרקעין ואת חיובם לתקן את הנזקים בחניון הבניין.

עניינו וייחודו של תיק זה הינו הכרעה בזכויות קנייניות בשטח מקרקעין רחב ידיים במסגרת בית משותף שנבנה לפני עשרות שנים ואשר טרם נרשם כבית משותף בלשכת רישום המקרקעין. לבניין מונה לפני שנים רבות כונס נכסים לצורך השלמת הרישום. הטיפול בתיק הצריך ניתוח דקדקני של הזכויות בבית המשותף ושל זכויות הלקוחות בשטח המקרקעין הצמוד לדירתם ובחינת ראיות ומסמכים רבים והעדת עדים ומומחים. במסגרת פסק הדין ניתח בית המשפט את המצב המשפטי הנוגע למערכות ההסכמים שבין הצדדים ולתהליכים בו מצוי הבית המשותף לצורך רישומו כבית משותף תוך שהוא נעזר בחוות דעת מומחים שהוגשו לו וחקירות נגדיות שנערכו למומחים אלה ולעדים האחרים בתיק.

משרדנו יצג את לקוחות המשרד בכל שלבי ההליך לרבות ניהול הליך הוכחות מורכב בתיק אשר כלל חקירות מומחים בתחומי מומחיות ייחודיים כאמור. יצוין כי ייחודיות ההליך באה לידי ביטוי בשילוב מיוחד בין המישור המשפטי לבין המישור המקצועי הנוגע לתכנון בתים משותפים, הגדרת זכויות בשטחים שונים בבית המשותף, הצמדת שטחים ליחידות בבית המשותף, אדריכלות והנדסת בניין. בהליך זה באה לידי ביטוי מומחיות המשרד והידע הרחב בדיסיפלינות מקצועיות וטכניות שהינם בנוסף לידע המשפטי, ואשר הכרחיים להצלחה בניהול הליך מעין זה.

בסופו של הליך, דחה בית המשפט את התביעה כנגד לקוחות המשרד, תוך שהוא מקבל את כל טענות הלקוחות כפי שנטענו על-ידי משרדנו במסגרת ההליך. במסגרת פסק הדין ולאחר שדחה כאמור מכל וכל את תביעת בעלי הדירות, חייב בית המשפט את התובעים בסכום שכ"ט והוצאות משפט בסכום גבוה במיוחד של 100,000 ש"ח.

פסק הדין (ת.א. 70988-02-20) :

התיק המתואר לעיל הינו בליבת העיסוק והמומחיות של המשרד המייצג זה שנים רבות ובהצלחה רבה חברות נדל"ן ובניה ואנשים פרטיים, בהליכים משפטיים שונים בתחום הנדל"ן ובעסקאות פרויקטי בניה, פרויקטים של התחדשות עירונית, סכסוכי זכויות וכיוצ"ב.